Menu Zamknij

Zasady korzystania z parkingu

Przyjeżdżając na nasz parking z wcześniejszym ustaleniem terminu stawiamy auto w wyznaczonym do tego miejscu zajmując jedno stanowisko parkingowe.

Parkujemy tylko w wyznaczonych do tego miejscach. Przy dodatkowej opłacie jest możliwość zaparkowania w garażu blaszanym.
Na terenie parkingu obowiązują zasady ruchu pojazdów w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 ze zm.)
Na parking mają zakaz wjazdu pojazdy posiadające substancje szkodliwe i łatwopalne.

Nie wolno również spożywać alkoholu, palić tytoniu, myć samochodu.
Osoby nie przestrzegające regulaminu mogą być nie wpuszczone na teren parkingu lub być z niego usunięte.
Każdej osobie opłacającej miejsce parkingowe przysługuje bezpłatny transfer na lotnisko.